ProDiag introduceert de eerste kwantitatieve Point-of-Care test voor de bepaling van Vitamine D uit bloed verkregen door een vingerprik.

Dit betekent voor u als zorgprofessional dat u voor iets meer dan 12 Euro per test:

  • een betrouwbaar resultaat verkrijgt in het bijzijn van de patiënt/cliënt
  • direct het resultaat kunt delen en bespreken
  • direct het optimale en geïndividualiseerde Vitamine D suppletie regime kunt starten
  • tijdens de suppletie de opbouw van de concentratie Vitamine D in het bloed kunt monitoren
  • na, indien van toepassing, initiële hoge dosering een optimale lagere onderhoudsdosering kunt adviseren

Meer over het test principe, geproduceerd in de VS (test cassette) en Duitsland (Cube Reader).

Alle producten zijn CE gecertificeerd, tests cassettes hebben een houdbaarheid tot 2 jaar na productie.

Deze sneltest heeft een variatie coëfficiënt van ongeveer 10% bij hogere Vitamine D concentraties en van ongeveer 30% bij lagere Vitamine D concentraties. Bij vergelijking met de gouden standaard methode LC/MS werd een goede correlatie gevonden.

Deze test is als eerste test opgenomen in het internationale, onafhankelijke externe kwaliteitsprogramma genaamd DEQAS en heeft bij de afgelopen 2 ronden goed gescoord, zelfs vergelijkbaar met volledig geautomatiseerde methoden.

Meer over Vitamine D.

Het gebruik van de Cube Reader is echt een aanvulling voor mijn praktijk, want het is erg prettig om tijdens een consult met een simpel vinger prikje de vitamine D status te kunnen bepalen. Voorheen verwees ik cliënten naar de huisarts, maar dan kon er zomaar een paar weken overheen gaan voordat er iets bekend was over de vitamine D status. Nu we direct een beeld kunnen vormen is dat prettig voor de cliënt en voor mij als behandelaar, omdat ik gelijk een gepast suppletie advies kan geven mocht dat nodig zijn (GH, diëtist te Rotterdam)