IN HET KORT

De kwantitatieve Vitamine D test (met Cube Reader) is bedoeld voor gebruik door professionals die regelmatig met de status van Vitamine D te maken kunnen hebben zoals, diëtisten, huisartsen, orthomoleculair therapeuten, bedrijfsartsen, specialisten ouderenzorg, personal trainers etc.

Bent u een consument/patiënt en zou u graag uw Vitamine D concentratie een keer willen laten testen, of willen monitoren of de door u ingezette aanvulling met Vitamine D supplementen afdoende werkt, neemt u dan contact met uw zorgverlener op of gebruik onze zelftest.

Voor deze test gebruikt uw zorgverlener 10 µl bloed verkregen uit een vingerprik. De lancet en micro afnamebuis die hiervoor nodig zijn worden meegeleverd

  • U brengt het monster aan op een test cassette, het monster zal door het membraan naar de testvelden van de cassette bewegen.
  • Na 15 minuten kunt u met behulp van de Cube Reader een getal aflezen, de concentratie Vitamine D in het bloed

PRINCIPE VAN DE TEST CASSETTE

De Quick Profile™ Vitamine D Test maakt gebruik van het principe van immuun-chromatografie, een unieke 2-voudige “Sandwich” test op een membraan. De test bevat een tweetal anti-25-OH Vitamine D monoclonale antilichamen; één geconjugeerd met colloïdaal goud en de tweede geïmmobiliseerd op de vaste fase. Door deze combinatie van antilichamen wordt Vitamine D selectief gedetecteerd met een hoge mate van sensitiviteit en specificiteit.

Als het monster door de membraan van de test cassette beweegt, vormt het gekleurde anti-25-OH Vitamine D-colloïdaal goud conjugaat een complex met het 25-OH Vitamine D in het monster. Dit complex beweegt verder over de membraan door capillaire werking in de richting van het test veld (T), waar het wordt geïmmobiliseerd door het anti-25-OH Vitamine D dat gecoat is op de membraan. Hierdoor wordt een roze/paars gekleurde band gevormd, hetgeen een positief test resultaat aangeeft. De intensiteit van de gekleurde band in het test gebied is afhankelijk van de 25-OH Vitamine D concentratie. Een hogere concentratie in het monster geeft een sterker gekleurde band. In het testvenster is eveneens een controle veld aangebracht als controle op de uitgevoerde procedure. De gekleurde band dient te allen tijde in het controle veld (C) te verschijnen als de test cassette onder de voorgeschreven omstandigheden is opgeslagen en de test op de voorgeschreven wijze is uitgevoerd.

De cassette wordt geproduceerd door Lumiquick Diagnostics Inc. in Santa Clara, Californie, Verenigde Staten.

DE UNISTIK 3® VEILIGHEIDSLANCET

Stap 1:

Draai de lancetdop eraf en werp deze weg. NIET TREKKEN

Stap 2:

Druk het platform stevig tegen de monsterplaats en druk op de injectieknop.

De lancet wordt automatisch in het hulpmiddel teruggetrokken.

Bekijk de instructie video van de Unstik 3® veiligheidslancet

 

MONSTER VERZAMELEN

Stap 1:

Voorbereiden collection tube door het toevoegen van 5 druppels buffer uit het buffer flesje

Stap 2:

Houdt de afnamebuis horizontaal en breng de punt van de afnamebuis tegen de buitenkant van de druppel bloed

   

Door capillaire werking vult de afnamebuis zich met 10µl bloed en stopt vanzelf.

Stap 3:

Neem de afnamebuis en plaats deze in de collection tube, druk stevig aan.

Stap 4:

Zwenk de collection tube met afname buis 3-4 keer stevig, zodat de volledige 10 µl bloed in de buffer mengt.

Stap 5:

Verwijder de dop van de afname buis

Stap 6:

Draai de collection tube met afnamebuis in zijn geheel om en druppel 3 volledige druppels op de monsterplaats (S) van de test cassette

De reactie wordt gestart en na 15 minuten kan het resultaat afgelezen worden.

 

KWALITATIEVE BEPALING MET DE KLEURENKAART

Als na 15 minuten twee gekleurde lijnen zichtbaar zijn in de Controle (C) en Test (T) velden, vergelijk dan de intensiteit van de kleur van de lijn in het Test (T) veld met de twee referentie voorbeelden (sufficiënt of deficiënt) op de bijgeleverde kleurenkaart.

KWANTITATIVE BEPALING MET DE CUBE READER

Stap 1: Plaats de test cassette in de adapter

Plaats de adapter over de bovenkant van de test cassette om daarmee de test cassette stevig in de adapter te plaatsen. Zorg ervoor dat de uitlijning van de test cassette is zoals geïllustreerd op de adapter.

   

Stap 2: Plaats de cube reader op de adapter

Plaats de cube reader bovenop de adapter met test cassette. Let op dat de uitsparing van de cube reader in dezelfde hoek geplaatst wordt als waar de verdikking in de adapter is geplaatst.

Stap 3: Zet de cube reader aan

Zorg voor opgeladen batterijen in de cube reader of verzekert u zich ervan dat de USB/voedingskabel op de juiste manier verbonden is met een computer die aan staat. Druk kort (< 1 seconde) op de knop bovenop de cube reader. De cube reader doet een zelf-test, gedurende welke het scherm ‘WAIT’ aangeeft. Na een kort hoorbaar signaal wordt vervolgens ‘ON’ afgebeeld in het beeldscherm.

Stap 4: Laad de Vitamine D test en lot specifieke gegevens van de RFID kaart in de cube reader

Druk kort op de knop, waarop het scherm ‘RFID’ aangeeft. Plaats de RFID kaart bovenop de cube reader. Na een kort hoorbaar signaal geeft het scherm ‘TEST’ aan.

Stap 5: Start meting

Druk kort op de knop, waarna het scherm eerst ‘RUN’ aangeeft, gevolgd foor de gemeten Vitamine D concentratie (VD) in ng/ml, gelijk met een hoorbaar signaal.

Bekijk de Cube Reader video hoe de test uitgevoerd wordt met gebruik van de Cube Reader om een concentratie Vitamine D te verkrijgen.