Test Je Vitamine D

Vitamine D is een hormoon verantwoordelijk voor het bevorderen van de opname van calcium door het maag-darm stelsel. Vrijwel alle cellen in ons lichaam hebben vitamine D receptoren, hetgeen inhoudt dat zij een voldoende niveau van vitamine D nodig hebben om goed te kunnen functioneren. De gezondheidsrisico’s geassocieerd met een vitamine D deficiëntie worden momenteel hoger ingeschat dan enkele decennia geleden.

belang-vitamine-d-jw

Vitamine D deficiëntie wordt momenteel erkend als een globale epidemie. Ernstige vitamine D deficiëntie is oorzakelijk gekoppeld met ernstige ziekten als osteoporose, osteomalacie en spierzwakte en geassocieerd met multipele sclerose, cardiovasculaire aandoeningen, complicaties bij de zwangerschap, diabetes, depressie, verhoogde mortaliteit, auto-immuun ziekten, griep, infectieziekten, alzheimer, obesitas en een verhoogd risico op diverse vormen van kanker (zie figuur hierboven, copyright dr Jos Wielders, september 2016).

Daarom kan het bepalen van (25-OH) vitamine D niveaus gezien worden als een medisch noodzakelijk screening test, niet alleen om de conditie van botten te bevorderen, maar om de gezondheid in het algemeen te verbeteren. In Nederland wordt het meten van vitamine D aanbevolen voor de risicogroepen bejaarden en allochtonen, met name in combinatie met een donkere huid en een leefwijze met weinig zonexpositie.

De twee meest voorkomende vormen van vitamine D in het menselijk lichaam zijn vitamine D2 en vitamine D3. Vitamine D3 wordt onder blootstelling aan ultraviolet licht (zonlicht) geproduceerd in de menselijke huid of opgenomen vanuit dierlijk voedsel. Vitamine D2 wordt alleen opgenomen uit plantaardig voedsel.

Richtlijnen

Vele richtlijnen voor het vaststellen van vitamine D deficiëntie zijn gepubliceerd door nationale publieke gezondheidsorganisaties, zonder dat dit geleid heeft tot internationaal aanvaarde aanbevelingen over ondergrenzen. Deels is dat terug te voeren op de uitgangspunten (alleen botpathologie beschouwend dan wel breder kijkend naar meerdere gezondheidseffecten) en deels is dat te wijten aan de eisen die gesteld worden aan opzet en kwaliteit van het als bewijs aanvaarde onderzoek. Internationale literatuur suggereert de onderstaande  intervallen voor de classificatie van de vitamine D status:

25-OH Vitamine D NiveauReferentie gebied (nmol/l)
Deficiënt0 – 25
Onvoldoende25 – 75
Voldoende75 – 250
(mogelijk) toxisch> 250

In Nederland wordt door de Gezondheidsraad (advies Evaluatie van de voedingsnormen voor vitamine D) een ondergrens van 30 nmol/l aanbevolen tot 70 jaar en daarboven 50 nmol/l. Laboratoria en een groot deel van de zorgverleners gebruiken bij voorkeur 50 nmol/l voor alle leeftijden als ondergrens en een streefwaarde van 75 nmol/l of hoger.