Point-of-Care testen & zelf-testen

Wij brengen professionele diagnostiek dichter bij de cliënt/patiënt